ParsQuran
باغها و نهرها

سوره آل عمران, آيه پانزده
براى كسانى كه تقوا پيشه كرده‏اند نزد پروردگارشان باغهايى است كه از زير [درختان] آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند