ParsQuran
     
114 نتیجه
11. سوره 7, آیه 20
پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود براى آنان نمايان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز [براى] آنكه [مبادا] دو فرشته گرديد يا از [زمره] جاودانان شويد
فرشته
12. سوره 15, آیه 7
اگر راست مى‏ گويى چرا فرشته ‏ها را پيش ما نمى ‏آورى
فرشته
13. سوره 8, آیه 9
[به ياد آوريد] زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى‏طلبيديد پس دعاى شما را اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پياپى يارى خواهم كرد
فرشته
14. سوره 81, آیه 23
و قطعا آن [فرشته وحى] را در افق رخشان ديده
[فرشته
15. سوره 50, آیه 26
كه با خداوند خدايى ديگر قرار داد [اى دو فرشته] او را در عذاب شديد فرو افكنيد
فرشته]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>